เราได้เขียนบทความต่าง ๆ ครีมรักษาสิว

เราได้เขียนยทความต่าง ๆ มานานมากกว่านี้ หรือว่า นานมากเลย ผมเองก็ได้เขียนเรื่องราวต่าง ๆ ที่อยากจะให้เพื่อน ๆ ที่อยากจะให้ได้อ่านมาอ่านนะครับ มันไม่น่าจะบอกว่าความคิดว่านี้มาจากใคร มันมามจากตัวของผมเองอยากจะสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ มากกว่าที่จะเก็บไว้ มันไม่มีทางเลย จะหาทางออกเพื่อให้ได้เขียนเรือ่งราวเหล่านี้ มันออกมาเองได้เท่านี้ผมเองก็ต้องภูมิใจกับตัวเองได้ที่สุดเลย

 

วัน ๆ ผมเองไม่ได้ทำอะไรเลย มันมานั่งคิดแต่ว่าเราจะต้องทำให้ได้ มันจะต้องผ่านไให้ได้ ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>