ผมคิดมาโดยตลอด สิวอุดตัน

วันนี้ผมเองได้เจอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง สิวอุดตัน ทีเกิดขึ้นมาทพให้ผมคติดมากกว่าเดิมมากๆเลย ผมเครียดมากๆเลย จะหาทางออกมาแบบไหน หรือว่าทางไหนจะออกมาได้ มันไม่น่าจะคิดว่าผมเองจะหาทางเพื่อให้สิวหาย มันไม่คิดแบบนี้เลย ตลบอดเวลาที่ผานมาผมเองได้เรียนรุ้ว่าตัวเองไม่น่าจะมาตอนนี้เลย สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>