เราคิดว่าเราจะให้สิวหาย เจลแต้มสิว

เราจะว่าต้องการให้สิวหายได้ อย่างไรก็ตามที่ว่าสิวหาย  จะต้องการว่าไหม จะต้องกาาาถามน้อง ๆ ว่าอย่างไร ก็ตามผมบอกว่า เจลแต้มสิว ทีว่าน้อง ๆ จะต้อกงารไหม ทางที่เธอต้องการ คืออะไร ก็คือแบบที่ว่าเราหละครับเราจะต้องการให้น้อง ๆ ว่าอย่างไรก็ตามนี้หละครัรบ อิอิ เรนาว่น่าจะหาทางออกเพื่ออะไรก็ตาสมอิอิ เรามาหาทางเพื่อให้ตัวเองได้ทำงาน เจลแต้มสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>