สิง่ที่คิดว่าไม่มีปํญหาเลย รักษาสิว

สิง่ที่คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเลย รักษาสิว  55 จริ งๆน ะครับ ผมว่าจะหายได้ก็ต่อเมื่อเราเองก็ได้ทำอะไรลงไป ก็นั่นหละครับ ผมคิดว่าจะต้องให้ได้อะไรบางอย่างจริ งๆเลย ที่เพื่อน ๆ นะต้องการบอกผมผ่านทางนั้นทางนี้จตลอดนะครับ จะบอกผมว่าอะไรก็ตามม ที่จะคิดว่า ผมจะคิดว่าทางนี้ก็คือทางออกของทางที่ดีที่สุดเลย  มาทางนี้เพื่อให้อ่านได้เลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>