ก็คณบอกเองว่า ครีมรักษาสิว

เอาจริง ๆ ที่ผ่านมาผมก็ไม่ควรจะฝากความหวังกับใครจริ งๆเลย ที่ว่ามาแบบนี้ก็เพราะ่าสิง่ที่คิดว่าดีและไม่น่าจะผ่านมาได้ก็อย่างที่คุณบอกเลยครับ ผมไม่น่าจะคบเพื่อนคนนี้เลย มันเจ็บมากกว่าเจ็บเสมอ ๆ คน กทม ที่บอกเลยว่า มันเป็นแบบนี้เลย มันไม่ควรเลย จะบอกว่าแบบนี้เลย  ครีมรักษาสิว ก็ดีมากกว่าหละ คุณต้องการแบบไหนทางนี้เลย

 

เพื่อน ๆ จะอ่านได้ไหม ครีมรักษาสิว เราว่าการที่ให้สิวหายได้ก็ต้องรักษาสิวกันไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>