มันเจ็บที่ตรงนี้บอกเลย ครีมลดรอยสิว

มันเจ็บจริ งๆ ที่ทำให้เห็นภาพเหล่านี้ ทำให้าผมได้เรียนรู้ว่าสิง่ที่ทำได้คืออะไร ทำให้ผมได้ทำความเข้าใจมาโดยตลอดว่าที่นี่หละคือ สิง้ที่เขาเองได้คิด และได้ตัดสินใจมาแบบนี้ คุณคิดแบบไหนผมเองคิดแบบไหน ทันทำให้ผมได้คิดมากเสมอ ๆว่า จะออกมาแบบไหน นี่หละครับ ทางนี้ก็ต้องการแบบว่าคุณทำแบบไหน ผมก็ต้องการทำแบบนนั้น ไม่น่าเชือว่าเขาเองก็ต้องการให้ออกมาแบบนี้หละคัรบ ครีมลดรอยสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>