ทางนี้ก็ทำได้ ครีมรักษาสิว

วันนี้ได้ผมได้เปิดบริษัทของตัวเองเพื่อเปิดมาผลิต ยา และ ครีมต่าง ๆ ครับ ทำให้ได้เรียนรุ้ว่าการที่เราจะผลิตอะไรสักอย่างออกมาตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่จะทำให้ขายได้เลย เราจะต้องมีทางออกเพื่อทางนี้อย่างดีที่สุด ทางนี้ผมได้คิดเสมอ ๆ ว่า ทางที่เราสามารถ จะทางที่ดที่ดีได้เลย จะขายชของได้นั้นเองครับ ๆ เพื่อน   ๆ เรามาสู้ว่าเราจะต้องทำให้ได้ เราจะต้องกามแบบไหนทำให้เราได้เรียนรู็ก็ต้องทำไป ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>