วันนีผมมานัง่คิดว่านะครับ ว่าคนเราจะต้องการแบบไหน ทำให้หลาย ๆ อย่างวันนี้ มันไม่เกิดมาเองฃ หลายๆ อย่างวันนี้ไม่มีทางเกิดมาเองได้ทั้งนั้น สิวก็เหมือนกัน เกิดมาจากที่เราเองไม่ดูแลตัวเองมากกว่านี้นะครับ หลาย ๆ ท่านวันนี้ได้เขียนจดหมายมาบอกว่าสิวหายได้เลยไหม ผมเองก็ต้องการมาบอกว่าสิวหายได้เลยนะครับ มันไม่ต้องการอะไรเลย จะต้อง การหายได้เลย  มันไม่มีทางเลย วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *