เจลว่านหางจระเข้ ที่สุดของการทำงานที่ดี่กว่านี้นะครับ ผมเองได้ เขียนวิธีการมากมายกว่านี้ ที่หาว่าเราเองจะต้องการผ่านวันต่าง ๆ มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าความสรู้สึกตนอนี้ มันไม่ออกมาจากความรู้สึกจริง ๆ ผมเลยได้แต่ถามน้อง ๆ ว่าจะต้องการไหม มาวันนี้หรือว่าวันไหน ผมเองก็ต้องการนะคัรบ มันเป้นทางออกเพื่อให้ได้ตามของตามาเองได้เลย เจลว่านหางจระเข้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *