สิวอักเสบ วันนี้จะต้องการแบบไหน

สิวอักเสบ คือว่าเรานะครับ อยากจะให้สิวต่า งๆ มันหายเลยนะครับ มันไม่มีทางเกิดมามเองได้ทเ่านี้เลย ผมเองอยากจะให้หายได้เลย นะครับ มันเป้นทางออกเพื่อให้เขาเองได้เรียนรุ็ว่าเขาเอง จะมาแบบไหน มันเป้นทางนี้เลยนะครับ มาวันนี้ผมเองได้เขนบทความต่าง ๆ มากมายกว่านี้เพื่อให้เขาเองได้ บอกว่าตัวเอง นะครับ ต้องการแบบไหน มาทำงานทีนี่เพื่อให้ได้อะไร สิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>