สิวอักเสบ คือว่าเรานะครับ อยากจะให้สิวต่า งๆ มันหายเลยนะครับ มันไม่มีทางเกิดมามเองได้ทเ่านี้เลย ผมเองอยากจะให้หายได้เลย นะครับ มันเป้นทางออกเพื่อให้เขาเองได้เรียนรุ็ว่าเขาเอง จะมาแบบไหน มันเป้นทางนี้เลยนะครับ มาวันนี้ผมเองได้เขนบทความต่าง ๆ มากมายกว่านี้เพื่อให้เขาเองได้ บอกว่าตัวเอง นะครับ ต้องการแบบไหน มาทำงานทีนี่เพื่อให้ได้อะไร สิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *