เจลว่านหางจระเข้ กับการออก

เจลว่านหางจระเข้3 โดยการทำท่าทางเหมือนกระโดเชือกอยู่กับที่ แล้วจึงนั่งลงบนส้นเท้า เอามือแตะที่นิ้วเท้าข้างหน้าสลับกันไปมาเรื่อยๆ

เจลว่านหางจระเข้ 4  โดยการยกมือทั้ง 2 ข้างขึ้นเหนือศีรษะประมาณ 30 วินาที แล้วจึงใช้มือแตะที่พื้น ทำท่านี้ประมาณ 3 – 5 ครั้ง

เจลว่านหางจระเข้โดยการเดินเร็วรอบๆห้องทำงานหรือห้องประชุมประมาณ 2 – 3 รอบ

จะต้องการมาอ่านบทคตวามต่าง ได้เลยนะคัรบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>