ก็น้อง ๆ ว่าบอกว่า จะมาวันนีนะครับ รักษาสิว

ที่ไหนจะบอกว่าเราเองไม่มีความสุขนะครับ เราจะต้องการแบบที่ว่าไหมจะต้องการมาแบบไหน หรือว่าเขาเองจะต้องการแบบไหน เราไม่มีทางมาเลยนะต้องการมานั่งอ่านบทความต่าง ๆ มากกว่านี้ จะต้องการมาบอกว่าสิวหายได้ นะต้องการที่สุดเลย มานั่งอ่านบทความนะครับ ผมเองจะบอกว่า มันดีกว่านี้นะคัรบ หลาย ๆ คนอจจะไม่มีทางเลยจะมาบอกว่าสิวไม่หายเลยจะต้องการแบบไหน มาตามอ่านบทความ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>