เราสินะที่เกิด มาไมดีเลย สิวอักเสบ

เราไม่ต้องการตั้งคำถามต่างๆ นาน ๆ ว่าเพื่อให้ ตัวเองมีความสุขนะครับ มันเกิดมาจากที่ตัวเเราเองไม่ต้องการบอกว่าความสุขมันเกิดมาจากไหนเรา ไม่มีความสุข มันเองก็ต้องไม่มีความสุข มันไม่มีทาเลย จะบอกว่า ความสุขมันเกิดไม่มทีทางออกมาเลย เพื่อให้ได้ตามที่ตองการ สิวอักเสบ หายได้อย่างแน่นอน หลาย ๆ คนก็บอกว่าไว้แบบนี้ ผมเลยหาทาออกเพือให้หายได้

 

ผมไม่คิดว่าอะไรมากครับ วันนี้ก็มาทำง่านกันปกติเลย อยากจะทำให้งานให้ดีที่สุดเกี่ยวกับ สิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>