Monthly Archives: August 2016

ผมต้องการมากกว่านี้คือ วิธีรักษาสิว

วันนีผมมานัง่คิดว่านะครับ ว่าคนเราจะต้องการแบบไหน ทำให้หลาย ๆ อย่างวันนี้ มันไม่เกิดมาเองฃ หลายๆ อย่างวันนี้ไม่มีทางเกิดมาเองได้ทั้งนั้น สิวก็เหมือนกัน เกิดมาจากที่เราเองไม่ดูแลตัวเองมากกว่านี้นะครับ หลาย ๆ ท่านวันนี้ได้เขียนจดหมายมาบอกว่าสิวหายได้เลยไหม ผมเองก็ต้องการมาบอกว่าสิวหายได้เลยนะครับ มันไม่ต้องการอะไรเลย จะต้อง การหายได้เลย  มันไม่มีทางเลย วิธีรักษาสิว

เจลว่านหางจระเข้ ที่สุดของการทำงาน

เจลว่านหางจระเข้ ที่สุดของการทำงานที่ดี่กว่านี้นะครับ ผมเองได้ เขียนวิธีการมากมายกว่านี้ ที่หาว่าเราเองจะต้องการผ่านวันต่าง ๆ มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าความสรู้สึกตนอนี้ มันไม่ออกมาจากความรู้สึกจริง ๆ ผมเลยได้แต่ถามน้อง ๆ ว่าจะต้องการไหม มาวันนี้หรือว่าวันไหน ผมเองก็ต้องการนะคัรบ มันเป้นทางออกเพื่อให้ได้ตามของตามาเองได้เลย เจลว่านหางจระเข้

ที่เราคิดว่ามา เจลว่านหางจระเข้ของดีครับ

เจลว่านหางจระเข้ คือว่าผมเองได้ทำงานวิจัยต่าว ๆ นะครับทำให้ผมเองได้คิดว่าที่ผ่านมานี้ไม่มีทางเลย จะต้องการมาควงามคิดว่าต่าง ๆมันไม่มีทางเลย ผมเลยจะต้องการแบบนี้ มันไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเองจะต้องการแบบไหน ผมเองจะต้องการแบบไหน ไม่ฃ

รู้ว่าความคิดต่าง ๆ มันไม่มีทางเลย มาวันนี้ผมเองก็คิดว่าจะต้องการนะครับ เจลว่านหางจระเข้