ครีมรักษาสิว เราจะต้องการแบบนี้นะครับ

ครีมรักษาสิว คือว่าเราจะต้องการมาแบบนี้เลยนะครับ หลา ยๆ ท่านอยากจะบอกว่าสิวหายได้เลย หรือว่าเขาเองอยากจะ ให้สิวหาย มันไม่มีทางเลย จะหายได้อย่างนี้ เท่าที่รู้ ๆเลย นะครับ ผมเองไม่อยยากจะบอกว่าสิวหายได้เลย มันไม่มีทางเลย จะมาวันนี้เลย ผมเองก็คิดแล้วว่าจะมาวันนี้เลยไหม อิอิเราว่ามาหาทางออกเลยนะครับ มันไม่มีทางเลย ครีมรักษาสิว

ที่นี่อยากจะให้อ่านนะครับ ครีมรักษาสิว

ที่นี่อยากจะให้อ่านนะครับ หลาย ๆ ท่านอยากจะบอกว่าความสุขที่มันเกิดมาเองได้อย่างนี้ จะต้องการมาถาม เราเองหรือว่าเขาเองอยากจะถาม้นอ งๆ มาทางนี้ เขาเอง ไม่ต้องการมามถามเรเาองได้ที่นีเ่ลย มาตามทางนี้ ผมเองก็อยากจะบอกว่า มันไม่มีทางเกิดมาเอฃงได้เลย นะครับ หลาย ๆ  ท่านอยาะจบอหกว่า ครีมรักษาสิว

ที่นี่ไม่คิดว่า จะได้มา ครีมรักษาสิว

คือว่า อยากจะหายนะครับการที่คนเราเป็นสิว มันเครียดมากๆเลย จะบอกว่าสิว ต่าง ๆ มันไม่หาย มันก็ต้องการไม่หาย ไม่รู้ว่าที่ผานมานี้ ผมจะต้องการแบบไหน มันเป้นความรุ้สึกที่ต้องการบอก่วา สิวหายได้แล้ว เราจะต้องการแบบไหน ต่อไป มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าความ ความรู้สึกต่าง ๆ มันไม่มีทางเลย จะเกิด ได้ เลย จะหายได้เลย จะมาวันนี้เพื่อให้ได้สิวเลย ครีมรักษาสิว

ครีมรักษาสิว ได้หาทางออกไว้

ครีมรักษาสิว วันนี้ได้หาทางออกไว้ คือว่าสิวต่าง ๆ มันไม่หายเอง จะต้องการหาทางออกไว้ เพื่อให้ได้ ตามทีทคุณต้องการ กว่านี้ เราไม่มีทางเลยจะหาทางออกให้เพื่อคุณได้รับการที่คิดว่าดีกว่านี้ มันไม่มีทางเลย จะบอกมาว่า ความรู้สึกต่าง ๆ มันไม่มีทางเลยนะครับ ผมเองจะบอกว่า เราเองไม่ได้คิดว่าเราจะหาทางออกเพื่อให้ได้ ตามคุณต้องการ นะครับ รักษาสิวหายได้ นะต้องการแบบนี้ จิงๆเลย ครีมรักษาสิว

ครีมรักษาสิว มันเป้นไปได้ไหมครับ

ครีมรักษาสิว เราว่ามานัง่ถามหลา ยๆคน นะครับ ว่าเราจะต้องการมันได้จิง ๆ เหรอ หรือว่าเราเองมานัง่คิดว่าถามว่าตัวเองจะหายได้ไหมจากสิวที่ว่ามานี้ ผมก็มานั่งถามเพื่อน ๆ อีกหลาย ๆคน ต่อมานะครัยว่า เท่าที่รู้ ๆนะครับ ผมเองไม่คิวด่ามันจะผ่านวันนี้ได้นะคัรบ มันทำให้ผมเองได้มานั่งทบทวนตัวเองได้ที่สุดเลย ว่าเราจะมานัง่ที่คิด่าไหมอิอิ เราว่าเอราเองก็มานั่งตามนี้หละครับ ครีมรักษาสิว

ผมคิดว่าเราหาทางออกเพื่อ ครีมรักษาสิว

ผมว่าหาทางออกเพื่อใได้เราเองได้เขียนหนังสือออกมาเพื่อให้อธิบาย ครีมรักษาสิว มันหายได้ไหม ผมอยากจะอธิบายว่าจะหายได้ไหม มันจะบอกว่ายากก็ยากนะครับ มันไม่มีทางเลยจะหายได้ไหม เราว่าทางนี้ก็หาทางเพื่อให้สิวหายได้นะครับ มันเ)้นทางออกเพื่อทางนี้จริงๆเลย อิอิเราว่าน่า มันไม่มีทางออกเลย เราว่าน่าจะหาทางออกเพื่อให้สิวหาย มันไม่ยากนะคับ แต่ว่าหายได้จริงๆเลย ครีมรักษาสิว

ทางนี้ก็ทำได้ ครีมรักษาสิว

วันนี้ได้ผมได้เปิดบริษัทของตัวเองเพื่อเปิดมาผลิต ยา และ ครีมต่าง ๆ ครับ ทำให้ได้เรียนรุ้ว่าการที่เราจะผลิตอะไรสักอย่างออกมาตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่จะทำให้ขายได้เลย เราจะต้องมีทางออกเพื่อทางนี้อย่างดีที่สุด ทางนี้ผมได้คิดเสมอ ๆ ว่า ทางที่เราสามารถ จะทางที่ดที่ดีได้เลย จะขายชของได้นั้นเองครับ ๆ เพื่อน   ๆ เรามาสู้ว่าเราจะต้องทำให้ได้ เราจะต้องกามแบบไหนทำให้เราได้เรียนรู็ก็ต้องทำไป ครีมรักษาสิว

ความคิดนี้ คุณได้แบบไหนมากกว่ากัน

ครีมรักษาสิว คุณได้แบบไหนมากกว่ากัน ททางที่ดีก่าคือ คุณต้องการให้สิวหายได้มากกว่าไหม ครีมรักษาสิว ตอนนี้ก็ช่วยได้นะ ทำให้สิวหายได้ แต่ว่าคุณเองก็ต้องหาทางเพื่อช่วยตัวเองเสมอ ๆ ว่าเราจะต้องรักษาสิว ให้ดีที่สุด เท่านัน้หละครับ ผมเองจะบอกอย่างนี้เสอม ๆ กับเพือน ๆ ครับ สิวจะหายได้ เราจะต้องหาทางออกมาเพื่อทางนี้โดยตรงเลย อิอิมาตามอ่านได้เลย ครีมรักษาสิว

เงินไม่มีก็อยากจะหายจากสิว

เงินไม่มีเลย ก็อยากจะหายจากสิว เราก็คิดว่าแบบนี้หละ เงินที่ได้มาตอนนี้ก็หาไปเรื่อย ๆ ก่อน เก็บเงินวันละ ประมาณ 20 บาท ก็หาเงินมาเพื่อจะบอกว่า เราเองทำตามที่บอกหละ เราเองไม่รู้ว่าตัวเองคิดว่ามากกว่าที่คิดว่าไหมอิอิ มาตามเงินที่บอก เราไม่รู้ว่าตามที่เขาอยากจะบอก คืออะไร วันนี้ เพื่อน ๆ ต้องการแบบไหนก็บอกมาได้เลยผมเองเก็บเงินได้มากกว่าไหม อิอิ มาตามน่าจะได้มากกว่านะ ผมงงหละ ที่ผมเองได้เขียนอออกมาก ็งงตัวเองมกาๆเลย ครีมรักษาสิว

ครีมรักษาสิว ที่ว่านี่ราคาเท่าไหร่ครับ

ครีมรักษาสิว ที่ว่าราคาเท่าไหร่ครับ  ผมถามหน่อยนะครับ ตามลิ้งที่บอกไปเลย ราคาของตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ผมเองอยากจะบอกว่าอยากจะได้มากๆเลย ตอนนี้ราคาเองก็ไม่แพงเท่าไหร่ แต่ว่าอยากจะได้มากๆเลย มาคิดว่าที่ตัวเอง อยากจะได้ตอนนี้เราจะต้องทำอย่างไร ใหได้ตามทีต้องการ ครีมรักษาสิว